VĀRTI turpina kā producents

Ceturtdienas, 27. jūlija, vakarā uz mūsdienu un senās garīgās mūzikas a cappella koncertu “LUX AETERNA” Popes ev. luteriskajā baznīcā aicina starptautisku atzinību guvušais ansamblis “Mirgo”. Pirms un pēc koncerta būs apskatāma daļa no gleznotāju Ievas Rupenheites, Jāņa Kupča, Kristīnas Keires un Daigas Krūzes plenēra laikā tapušajiem darbiem, viņi Popes muižā uzturēsies un strādās no 24. jūlija. Kopizstāde tiks atklāta šī gada Kurzemes dzejas dienās 9. septembrī Pārventas bibliotēkā Ventspilī.

Vārti

Septītie VĀRTI – atvērti

Ventspils novada Popes brīvdabas estrādē, muižā, baznīcā un dabas koncertzālēs savus klausītājus 29. – 30. jūlijā saticis septītais festivāls VĀRTI.

Vārti

VĀRTI ir slēgti. Notikšana turpinās

Jau septiņus pavasarus festivāls VĀRTI ierasti vēstījis savu programmu, šis gads būs un vienlaikus nebūs izņēmums. Festivāls VĀRTI savus stāstus Popē ir izstāstījis. (...) Un estrādē ikvienu turpinoši gaida no Liepājas koncertdārza “Pūt, vējiņi!” uz Popi atvestais soliņš, uz kura plāksnītes iegravēti festivāla VĀRTI līdzrīkotājas, liepājnieces Maijas Kalniņas vārdi: “Liepāja – Pope. Viena sirdspuksta attālumā. Pasēdiet blakus. Un dzirdiet, kā skan. Brīvība būt tam, kas tu esi.”

Vārti