Atpakaļ

Festivālu VĀRTI un AKTI NAKTĪ rīkotāji piedalās foto restaurācijā, 03.10.2020

Vārti

Nākamgad Popē apaļas jubilejas – pagastam 790, baznīcai 250, skolai 170. Svētku priekšvakarā  Ventspils novada fotoapvienība “Kursa” 2. oktobrī sarīkojusi jau otrās kultūrvēsturiskās fotovīzijas. Šoreiz simts un vairāk gadu senā pagātnē paviesojās Popes pamatskolas pedagogi un skolēni, festivālu “Vārti” un "Akti naktī" rīkotāji, pagasta pārvaldnieks Mārtiņš Libkovskis un Ilze un Raimonds Mūrnieki, kuri vēlreiz iejutās līgavas un līgavaiņa lomā. Vakarpusē ikviens bija mīļi gaidīts dziesminieces un dzejnieces Maijas Kalniņas koncertā Popes muižā.

“Pilnmēness ir rezumē iesāktajam, radošums nāk laukā pa visām vīlēm,” smejas fotovīziju idejas autore, fotomāksliniece Ilva Buntika. 

Pirmais ceļojums  – 1913. gads. Laiks, kad tapa muižas ļaužu foto pie greznās verandas, ar kuras atjaunošanas ieceri šovasar festivālā “Vārti” klātesošos iepazīstināja arhitekte Zaiga Gaile. Festivāla rīkotāji ceļu uz muižas austrumu puses ieejas atjaunošanu filosofiski dēvē par domāšanas saullēktu. Iejusties muižnieces lomā un vakarā sniegt koncertu Popē bija ieradusies arī viena no festivāla rīkotajām, liepājniece Maija Kalniņa: “Mēs varam cēli runāt par to, ka vēlamies šo domāšanas saullēktu sabiedrisku, kopēju, bet – ja tas nenotiek katra personiskajā laukā, tad tie ir tukši vārdi, demagoģija. Ja saule manī aust caur manu dzejas grāmatu, albumu, “Vārtiem” un citiem procesiem, kas gada ritumā ar mani notiek... Popes būšana ļoti jaudīgi man palīdz – nevis iet uz saullēktu, bet būt saullēktā iekšā. Paldies, Pope!”

Pēc festivāla "Vārti" rīkotāju aicinājuma barona lomā iejutās festivāla "Akti naktī" producents Aivis Neimanis.

“Šodien ar astotās klases skolēniem runājām, ka šīs, lūk, ir tās mūsu mūžzaļās vērtības – mūsu skola, baznīca un vecā skola, par kuras eksistenci varbūt viens otrs skolēns šodien uzzināja pirmoreiz,” tā Popes pamatskolas direktore Ligita Lukševica. Viņa saka lielu paldies vēstures skolotajai Anitai Krūmiņai, skolasbērnu vecākiem un fotoapvienībai “Kursa”. “Skolotāja Krūmiņa teica, ka pēdējās naktis nebija īsti gulējusi, tik liels bijis satraukums par to, kā viss izdosies! Taču viss bija lieliski noorganizēts! Paldies arī Maijai par koncertu  – tie bija svētki dvēselei!” saka L. Lukševica.

Sirsnīgu sveicienu dzimšanas dienā saņēma un īpašu fotosesiju kopā ar skolēniem piedzīvoja Popes pagasta pārvaldnieks Mārtiņš Libkovskis: “Bija ļoti patīkami! Paldies! Tas bija īsts pārsteigums!”

“Uztraukums bija lielāks nekā kāzu dienā,” par vēsturiskās laulību ceremonijas fotovīzijās piedzīvoto stāsta Ilze Mūrniece, “Apģērbi, apkārtējo cilvēku un mūsu pašu emocijas, gaisotne paliks mūsu atmiņā!”

“Es ceru, ka mums izdosies nosargāt Popi no iecelšanas vēja ģeneratoru parkos,” saka Dace Vašuka, kura piedalījās gan rīta cēliena fotosesijā, gan arī, sakārtojusi “līgavas” galvas rotu, iejutās kāzu ceremonijas viesa lomā, “Popē mūsu novadā ir viskoncentrētākā kultūrvēsturiskā vērtība – valsts nozīmes pieminekļi. Mēs tikko esam paziņojuši, ka Latvija būs jaunrades un radošuma lielvalsts. Nu, tad darām to! Veidojam vietas Latvijā, kur to attīstīt! Šodien simboliski iezīmētā sadarbība starp māksliniekiem, skolu, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem ir tas, kas Popi raksturo – mēs varam iet šo jaunrades un izcilības ceļu!”

Fotogrāfijas apskatāmas sociālajā vietnē “Facebook”, bet nākotnē – izstādēs un, iespējams, arī Popei veltītā jubilejas fotogrāmatā.

Teksts: Ilze Meiere

Foto: Ventspils novada fotoapvienība "Kursa" un Rundāles pils muzeja arhīvs.

Latvijas televīzija: Fotoapvienība KURSA rekonstruē Popes vēsturi