Atpakaļ

Maija Kalniņa: Iet Dullais Dauka bojā? Vai tomēr viņš iet dzimt?, 23.05.2017

Vēstules

Un, kurš gan cits manā un kurš cits Tavā vietā? Kad tad, ja ne tagad. Un kā gan citādi, ja ne tieši tā. Tieši tā. Tā.  

Iet Dullais Dauka projām?
Vai tomēr dodas šurp?

Re, māsiņ, ievas ziedēt pošas.
Zied rudzupuķes.
Jau kastanis met lapas.
Rau, māsiņ!  Snieg!
Mēs esam piederošas
Gan ziediem tiem, gan lapām.
Mēs esam piederošas
Gan vētrā iet. Gan rimt.

Iet Dullais Dauka bojā?
Vai tomēr viņš iet dzimt?